Προετοιμασία, ετοιμασία εδεσμάτων και ετοιμασία σεμβιρίσματος.

Συμβάλει στην ομαλή λειτουργία και διεξαγωγή της εργασίας.

Εφαρμόζει αυστηρές υγιειονομικές αρχές σε όλο το φάσμα της εργασίας.

Tagged as: Συνεργασία και Ομαδικότητα

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share