Το Kanika Hotels & Resorts ζητά να προσλάβει καθαριστές κουζίνας/λάντζα.

Ως μέλος αυτής της ομάδας, η δουλειά σας θα είναι πολύ σημαντική για την υποστήριξη της κουζίνας μας στην προετοιμασία αλλά και στην σωστή διατήρηση της καθαριότητας που για εμάς είναι πολύ σημαντική στην διατήρηση της ποιότητας των φαγητών μας.

Τι αναμένουμε από εσάς:

• Πλύσιμο των πιάτων, των  γυάλινων  σκευών  αλλά και των εξοπλισμό της κουζίνας.

• Ακριβείς χρήση στις  ποσότητες χημικών και καθαριστικών, σύμφωνα με τις οδηγίες

• Τοποθέτηση  των καθαρών σκευών και εξοπλισμού στους σωστούς χώρους αποθήκευσης

• Συντήρηση χώρων εργασίας κουζίνας, εξοπλισμού και σκευών σε καθαρή και τακτική κατάσταση

• Καθαρισμός στους κάδους απορριμμάτων και αφαίρεση  των σκουπιδιών, τοποθετώντας τα σε καθορισμένες περιοχές παραλαβής

• Βοηθά στη μεταφορά προμηθειών και εξοπλισμού

Προσόντα & Εμπειρία:

• Εμπειρία σε παρόμοια θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων

• Απαιτείται γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

• ευχάριστη προσωπικότητα

• Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτοχος άδειας εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

At KANIKA Hotels & Resorts, we take pride in the quality and variety of our dining options, and our kitchen staff is valued as the team that creates all the delicious menus our guests enjoy in the themed restaurants and the main dining room.

As a member of that team, your work will be very important in supporting our kitchen brigade in preparing all these delicious meals. You will be challenged but also supported, and your efforts will be recognized and rewarded. It will be in your hands to grow and advance in the secure and healthy work environment that the Kanika Group is known to provide.

What we expect from you:
Wash dishes, glassware, flatware and utensils
Use the exact quantities of chemicals and cleaners, according to the instructions
Place clean dishes utensils and cooking equipment, in storage areas, and avoid damages
Maintain kitchen work areas, equipment, and utensils in clean and orderly condition
Clean garbage cans, and remove trash, placing it in designated pickup areas
Assists in transporting supplies and equipment if request
Qualifications & Experience:
Experience in a similar position in 4 or 5-star hotels
Discreet, efficient and energetic, with pleasant personality
EU citizen or an EU work permit holder

Apply in confidence at:  https://form.asana.com/?k=fK_0bLU4810AQDxN7xwH7w&d=6450303080948

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Share